Những Câu Chuyện Phật Giáo Chọn Lọc Hay Nhất Phần 1 Chuyện Sống Hằng Ngày - Hai Tet Hay

Loading...
Loading...

Những câu chuyện phật giáo chọn lọc hay nhất phần 1 chuyện sống hằng ngày

Download video Channel: Chân Lý Cuộc Sống

Những Câu Chuyện Phật Giáo Chọn Lọc Hay Nhất - Phần 1 - Chuyện Sống Hằng Ngày Kể Truyện Đêm Khuya_Đời Là Vô Thường_Những Lời Phật Dạy 100 lời khuyên quý báu để giữ gìn sức khỏe cuả VỊ TRUNG Y 100 tuổi Kể Truyện Đêm Khuya "Cực Hay" Bài Học Quá Đắt Giá Cho Cuộc Đời _ #Mới Nhất 19 Âm Lịch Bật Kinh Lên Tài Lộc Ùn Ùn Tới Chật Nhà Gia Đạo Bình An - Kinh Phật Nhiệm Màu Những Mẩu Chuyện Phật Giáo Cực Hay - Nghe 15 phút Ngủ Ngon Sâu Giấc Tiêu Tan Phiền Muộn Khổ Đau "Trâu Giết Chết 3 Mạng Người Trong Một Ngày" Nguyên Nhân Do Đâu - Nhân Quả Nghiệp Báo Luân Hồi 36 Kế Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa || Cái Dũng Của Thánh Nhân - Sách Hay Nghe Lời Phật Dạy Để Giác Ngộ Bớt Khổ Đau TRẦN GIAN LÀ GÁC TRỌ NHỮNG MẪU CHUYỆN NHIỆM MẦU BÊN THẦY -PHẬT GIÁO HÒA HẢO ÁC GIẢ THÌ ÁC BÁO Luật Nhân Quả Có Rồi | Chuyện Phật Giáo Nhân Quả Hay Nhất Sự Tích Đức Phật A Di Đà và Các Vị Bồ Tát (Hay Lắm) - Phật Duyên Nghe Truyện Phật Này Mỗi Tối Rất Dễ Ngủ MAY MẮN Liên Tiếp THUẬN LỢI Vô Cùng

Những Câu Chuyện Phật Giáo Chọn Lọc Hay Nhất Phần 1 Chuyện Sống Hằng Ngày

mời Quý đạo Hữu Lắng Nghe Pháp âm Kể Truyện đêm Khuya - Truyện Nhân Quả Phật Giáo Hay Nhất :

Kinh nhân quả ba đời đã từng nói: "Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị" (Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này, muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại). Điều này nói lên mối quan hệ chặt chẽ giữa kiếp trước, hiện tại và kiếp sau mà quy luật của nó là tự làm tự chịu.

Thái Thượng cảm ứng Thiên đã từng nói: "Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình". Khi con người làm việc ác, vô tình đã gieo một hạt giống, khi thời cơ chín mùi, điều kiện thích hợp thì nội cảm ngoại ứng nhân quả lập tức hiệu nghiệm giống như bị ma sai quỷ khiến vậy. Đúng với câu nói: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo". Các nhà Nho cũng rất coi trọng nhân quả, trong Kinh Dịch đã từng viết: "Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương". (Thường xuyên hành công đức, tích đức thì nhất định sau này sẽ được phước báo; ngược lại, thường xuyên hành ác thì nhất định sẽ gặp họa kiếp, tai ương).

Vào thời nhà Chu, vua Nghiêu, vua Thuấn dạy dân làng trồng ngũ cốc, nuôi sống dân làng, công đức vô lượng, đến con cháu đời thứ mười hai lại giúp nhân dân an cư lạc nghiệp. Nam hữu phân, nữ hữu quy, vì thế sinh ra Chu Văn Vương, Văn Vương sinh ra Võ Vương Chu Công, một họ tam Thánh, không những phát dương Chu bang mà còn truyền bá đạo thống văn hóa của Đông Thổ, lưu danh cho đời. Ngược lại, Tần Thủy Hòang hùng bá thiên hạ, dùng quân pháp để trị quốc mà giành lấy giang sơn nhưng sau cùng cũng bị sụp đổ, hai mươi lăm người con của ông đều bị mất mạng dưới tay họ Triệu, bị mang tiếng hôn quân, suốt đời rửa không sạch tội. Đó chính là thiện ác của nhân quả báo ứng, càng chứng minh được đạo lý sâu xa của đạo lý định nghiệp bất diệt ấy.

Hãy like và đăng ký để pháp âm được luân chuyển ( thỉnh chuyển pháp luan ) công đức vô lượng.

Loading...

Comment : Những câu chuyện phật giáo chọn lọc hay nhất phần 1 chuyện sống hằng ngày

Keyword most popular