Sakura Shan

[Lời Việt] Tướng Quân Của Ta Ơi 我的将军啊 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Giọt Nước Mắt Trân Quý 昂贵的眼泪 cover - Sakura Shan *FMV Ma Đạo - Vân Mộng Song Kiệt*[Lời Việt] Hồng Nhan Thán 红颜叹 (Ma Đạo Tổ Sư) cover - Sakura Shan ft Yuu Nguyên ft Rin *New Ver*[Lời Việt] Thiên Đăng Nguyện 千灯愿 (Thiên Quan Tứ Phúc đồng nhân) cover - Sakura Shan ft Yuu Nguyên[Lời Việt] Táng Xuân 葬春 - Nhớ Nam Khang Bạch Khởi cover - Sakura Shan[Lời Việt] Điệu Múa Quạt 扇子舞 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Nhiếp Minh Quyết 在下名叫聂明玦 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Loạn Thế 乱世 (Thích Khách Liệt Truyện) cover - Thích Khách Đoàn f33910k subcriber f339[Lời Việt] Vong Tiện 忘羡 (Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân khúc) cover - Sakura Shan[Cover] Chúng ta kết hôn đi 我们结婚吧 - Sakura Shan - Chủ yếu là khoe em vừa cắt tóc[Lời Việt] Bách Hợp Rực Lửa 火红萨日狼 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Biết Là Khách Trong Mộng 知是梦中客 (Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện đồng nhân) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Hà Dĩ Ca 何以歌 (ED Kịch truyền thanh Ma Đạo Tổ Sư) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Cuộc Sống Phản Diện Của Đại Tiểu Thư Và Đại Thiếu Gia 大小姐和大少爷的反派生涯 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Thượng Da 上邪 (Khúc Khuynh Thiên Hạ) cover - Sakura Shan[Cover] Vong Cơ Hoàn Hảo (Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện đồng nhân) - Sakura Shan *Trung Thu Vui Vẻ*[Cover] Nhược Thủy Tam Thiên 弱水三千 - Sakura Shan[Lời Việt] Vãn Lai Tiễn Cố Nhân 晚来羡故人 (Ký Vân Mộng Song Kiệt - Ma Đạo Tổ Sư) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Loạn Trần Hí 乱尘戏 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Tân Hôn 新婚 cover - Sakura Shan *New Ver*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Thỏ Con 在下名叫小兔子 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Lão Tử Tên Là Ôn Ninh 老子名字叫温宁 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Đam mỹ] Vì Ai Chuyển Ver (Gửi những thánh chuyển ver "quên" nguồn) - chế Vì Ai Vì Anh cover[Lời Việt] Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên 血洗不夜天 (Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc) cover - Sakura Shan *9k sub*[Lời Việt] Chén Canh Mạnh Bà 孟婆的碗 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Hồn Giá 魂嫁 cover - Sakura Shan *Tháng cô hồn vui vẻ*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Tống Tử Sâm 在下名叫宋子琛 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Hiểu Tinh Trần 在下名叫晓星尘 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Bách Quỷ Âm Dương Sao 百鬼阴阳抄 cover - Sakura Shan *Tháng cô hồn vui vẻ*