Sakura Shan

[Lời Việt] Vong Tiện 忘羡 (Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân khúc) cover - Sakura Shan[Cover] Chúng ta kết hôn đi 我们结婚吧 - Sakura Shan - Chủ yếu là khoe em vừa cắt tóc[Lời Việt] Bách Hợp Rực Lửa 火红萨日狼 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Biết Là Khách Trong Mộng 知是梦中客 (Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện đồng nhân) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Hà Dĩ Ca 何以歌 (ED Kịch truyền thanh Ma Đạo Tổ Sư) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Cuộc Sống Phản Diện Của Đại Tiểu Thư Và Đại Thiếu Gia 大小姐和大少爷的反派生涯 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Thượng Da 上邪 (Khúc Khuynh Thiên Hạ) cover - Sakura Shan[Cover] Vong Cơ Hoàn Hảo (Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện đồng nhân) - Sakura Shan *Trung Thu Vui Vẻ*[Cover] Nhược Thủy Tam Thiên 弱水三千 - Sakura Shan[Lời Việt] Vãn Lai Tiễn Cố Nhân 晚来羡故人 (Ký Vân Mộng Song Kiệt - Ma Đạo Tổ Sư) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Loạn Trần Hí 乱尘戏 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Tân Hôn 新婚 cover - Sakura Shan *New Ver*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Thỏ Con 在下名叫小兔子 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Lão Tử Tên Là Ôn Ninh 老子名字叫温宁 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Đam mỹ] Vì Ai Chuyển Ver (Gửi những thánh chuyển ver "quên" nguồn) - chế Vì Ai Vì Anh cover[Lời Việt] Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên 血洗不夜天 (Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc) cover - Sakura Shan *9k sub*[Lời Việt] Chén Canh Mạnh Bà 孟婆的碗 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Hồn Giá 魂嫁 cover - Sakura Shan *Tháng cô hồn vui vẻ*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Tống Tử Sâm 在下名叫宋子琛 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Hiểu Tinh Trần 在下名叫晓星尘 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Bách Quỷ Âm Dương Sao 百鬼阴阳抄 cover - Sakura Shan *Tháng cô hồn vui vẻ*[Lời Việt] Ta Tên Là Gia Huấn Lam Thị 我名叫蓝氏家训 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Lão Phu Tên Là Lam Khải Nhân 老夫名叫蓝启仁 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Thanh Phong Tư Ngạo Tuyết 清风思傲雪 (Ma Đạo Tổ Sư Tống Hiểu đồng nhân) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Cặp Mông Cong Cong 屁股翘翘 cover - Sakura Shan[Lời Việt] Một Nửa 一半 (OST Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân) cover - Sakura Shan[Lời Việt] Con Đường Bình Phàm 平凡之路 cover - Sakura Shan *Phá hit sao cho tốt*[Lời Việt] Nghe Rõ Lão Tử Tên Tiết Dương 听好老子叫薛洋 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Kim Quang Dao 在下名叫金光瑶 cover - Sakura Shan *Quẩy cùng Ma đạo*[Lời Việt] Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen 来生愿做一朵莲 cover Việt Trung - Sakura Shan