Cú Đêm

Ai biết bài gì đây không, nghe mà thấy thương Cha Mẹ