Jimin BTS

T-ARA sẽ trở lại vào tháng 7/2019. Trong lúc chờ đợi mọi người xem lại MV cũ nhá!My Dream The Series (Mất máu)Idol #BTS