Hồ Thanh Quang

Giải đấu StarCraft 2 Trận Chiến Thánh Quăng vs Mưa Tinh Tùng Set 4Giải đấu StarCraft 2 Trận Chiến Thánh Quăng vs Mưa Tinh Tùng Set 5Giải đấu StarCraft 2 Thánh Quăng vs Mưa Tinh Tùng Set 2Giải đấu StarCraft 2 Trận Chiến Thánh Quăng vs Mưa Tinh Tùng Set 1Giải đấu StarCraft 2 Trận Chiến Thánh Quăng vs Mưa Tinh Tùng Set 3Trailer Phiên Bản StarCraft II Legacy of the Void