Hạnh Đinh

Talk to me- cover by me ( đăng để cho các bạn biết mik đã thuộc rap)Túy âm- cover by me DemoTrào lưu đang hót hiện nay: Đua xe không?